Er zijn situaties waarin een mens soms niet meer helder kan denken, of anderen zijn/haar gedrag niet begrijpen. Dat roept allerlei gevoelens bij die persoon op, wat zich op een ongewenste manier kan uiten. Omstanders en hulpverleners willen wel helpen, maar weten niet altijd hoe, waardoor het niet ondenkbaar is dat de situatie alleen maar erger wordt. De Hulpkaart kan dan een uitkomst zijn. 

Wat is een hulpkaart?

Een Hulpkaart is een persoonlijke kaart - ter grootte van een bankpasje. Gebruikers leggen op de Hulpkaart vast hoe anderen het beste met hen om kunnen gaan in situaties waarin ze zelf de regie dreigen kwijt te raken of kwijt zijn. Ook kan de Hulpkaart worden gebruikt in situaties waarin het iemand niet lukt om wensen en behoeften onder woorden te brengen. De Hulpkaart biedt omstanders, hulpverleners, dienstverleners etc. concrete handelingsperspectieven.

Hulpkaartcoach

Een Hulpkaart komt tot stand in een hulpkaarttraject. Hierin ondersteunen gecertificeerde Hulpkaartcoaches de hulpkaartvragers bij het invullen van hun kaart.Op de kaart zet iemand waar het verward gedrag vandaan komt en hoe je er het beste mee om kunt gaan. Ook staat er een telefoonnummer op van iemand die de persoon vertrouwt en die kan helpen.

Resultaat van de training

De professional die is opgeleid tot Hulpkaartcoach:

  • is in staat met de cliënt een kaart te maken die voldoet aan de kwaliteitseisen.
  • weet welke materialen beschikbaar zijn, waar deze gevonden kunnen worden en hoe er mee omgegaan moet worden.
  • kan aan cliënten en overige belangstellenden uitleggen wat de Hulpkaart is en hoe je er aan kunt komen.

De training tot Hulpkaartcoach is voor alle professionals werkzaam in het sociale domein als hulpverlener, begeleider, consulent of clientondersteuner. 

Accreditatie

De MEE Academie is CRKBO gecertificeerd. De training tot Hulpkaartcoach is voor 3,5 punt geaccrediteerd voor deskundigheidsbevordering bij het Registerplein (ID 369092) voor sociaal werker, mantelzorgmakelaar, clientondersteuners en maatschappelijk werk en voor 3,5 punt geaccrediteerd bij het SKJ (ID SKJ206505). 

Neem voor meer informatie contact op met MEE, 088 633 0633 of e-mail info@meesamen.nl.