Training Niet-zichtbare beperkingen

In deze training wordt ingegaan op:

  • Licht verstandelijke beperking (LVB)
  • Autisme
  • Niet aangeboren hersenletsel

Je leert de beperkingen herkennen en hoe je hier mee om kunt gaan, zodat situaties niet meer hoeven te escaleren.
In de training wisselen theorie en praktijk elkaar af.

de training duurt 3 dagdelen en is een beproefde training van MEE IJsseloevers.
Deelname aan de training levert accreditatiepunten op bij diverse registers, zoals kwaliteitsregister V&V, Register zorgprofessionals, Registerplein,
SKJ, LH POH GGZ, NVvPO en kwaliteitsregister kraamverzorgenden.

In dit deel van de training maak je tevens kennis met een ervaringsdeskundige.

Beleef niet-zichtbare beperking
We nemen je mee in de beleefwereld van mensen met een beperking. Hoe is het om overprikkeld te worden, moe te zijn of een ander niet te begrijpen? En hoe ga je hier mee om? De volgende items staan centraal:

  • Het overbrengen van informatie.
  • Het maken, begrijpen en nakomen van afspraken.
  • Voor jou vanzelfsprekende communicatie en omgang die niet het gewenste effect hebben.
  • Conflictsituaties als gevolg van onduidelijkheid en onbegrip.

De beleeftraining duurt ongeveer 2,5 uur. 

De training is geaccrediteerd bij SKJ en Registerplein en levert daarmee accreditatiepunten op voor deze registers