Psychopathologie voor Professionals

Deze korte cursus is er op gericht uw medewerkers in de gemeentelijke teams de basiskennis te leren over psychiatrische stoornissen en hoe deze kennis in te zetten bij de (woon)begeleiding van cliënten. De basiskennis en theorie worden aangeboden middels een online training. Hierna volgt een bijeenkomst met alle deelnemers waarin het accent ligt op het omgaan met personen met een ggz-achtergrond. Wij bieden daarnaast de mogelijkheid om de training met een dagdeel uit te breiden om (vooraf ingediende) casuïstiek te bespreken en handvatten te bieden in de omgang met deze specifieke cliënt/klant.

maximaal 12 deelnemers, 1online training en een bijeenkomst van 1 dagdeel.