De training(en) wordt gegeven door gecertificeerde trainers van Impluz en MEE IJsseloevers.


• Voor beide onderdelen van de training geldt dat er maximaal 15 personen deel kunnen nemen aan een training.


• Afhankelijk van de gemeente waarin u de training volgt zijn er wel of geen kosten verbonden aan het volgen van de training.


• Over de training Mental Health First Aid: de training bestaat uit 4 dagdelen en is een van de weinige trainingen op dit gebied die wetenschappelijk is onderbouwd. Je ontvangt na de afronding van de training een erkend certificaat van Mental Health First Aid Nederland en na 3 jaar wordt je
uitgenodigd voor een opfriscursus. De training wordt ondersteund middels een E-learning module. Deelname aan de training levert accreditatiepunten op voor: V&VN, Registerplein: GGZ agogen en Sociaal werkers, SKJ.


• Over de training Niet zichtbare beperkingen en onbegrepen gedrag: de training duurt 3 dagdelen en is een beproefde training van MEE IJsseloevers. Deelname aan de training levert accreditatiepunten op bij diverse registers, zoals kwaliteitsregister V&V, Register zorgprofessionals, Registerplein,
SKJ, LH POH GGZ, NVvPO en kwaliteitsregister kraamverzorgenden. In dit deel van de training maak je tevens kennis met een ervaringsdeskundige.