In de training 'niet zichtbare beperkingen en onbegrepen gedrag' wordt ingegaan op:

  • Licht verstandelijke beperking (LVB)
  • Autisme
  • Niet aangeboren hersenletsel

Je leert de beperkingen herkennen en hoe je hier mee om kunt gaan, zodat situaties niet meer hoeven te escaleren.
In de training wisselen theorie en praktijk elkaar af.

de training duurt 3 dagdelen en is een beproefde training van MEE IJsseloevers.
Deelname aan de training levert accreditatiepunten op bij diverse registers, zoals kwaliteitsregister V&V, Register zorgprofessionals, Registerplein,
SKJ, LH POH GGZ, NVvPO en kwaliteitsregister kraamverzorgenden.

In dit deel van de training maak je tevens kennis met een ervaringsdeskundige.