Als professional of vrijwilliger ontmoet u dagelijks veel mensen. Onder hen bevinden zich mogelijk ook mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Omdat de beperking niet zichtbaar is, herkent u deze niet altijd direct. Kennis over het herkennen van en omgaan met mensen met niet-aangeboren hersenletsel kan u helpen om de ander beter te begrijpen en de communicatie soepeler te laten verlopen. Bijvoorbeeld als het gaat om:

  • het overbrengen van informatie;
  • het maken, begrijpen en nakomen van afspraken;
  • voor u vanzelfsprekende communicatie en omgang die niet het gewenste effect hebben;
  • conflictsituaties als gevolg van onduidelijkheid en onbegrip;
  • uitval, verzuim en herhaaldelijk terugkerende situaties die hoge kosten met zich meebrengen.

 

Belevingscircuit 

In de workshop staat het NAH-belevingscircuit centraal: u ervaart zelf hoe mensen met niet-aangeboren hersenletsel het leven van alledag ervaren. Deze inzichten worden vervolgens vertaald naar de werkpraktijk van de deelnemers: wat betekent dit bijvoorbeeld voor uw manier van communiceren en de werkprocessen?