Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn verbaal vaak goed onderlegd, waardoor de beperking niet direct opvalt. Dit kan belemmerend zijn in uw werk. Bijvoorbeeld als het gaat om:

  • het maken, begrijpen en nakomen van afspraken;
  • voor u vanzelfsprekende communicatie en omgang die niet het gewenste effect hebben;
  • conflictsituaties als gevolg van onduidelijkheid en onbegrip;
  • uitval, verzuim en herhaaldelijk terugkerende situaties die hoge kosten met zich meebrengen.

Training ‘Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)’

Het doel van deze training is dat professionals en/of vrijwilligers mensen met een licht verstandelijke beperking herkennen en weten wat er nodig is in de benadering van deze doelgroep. Om bovenstaande situaties te voorkomen en er bovenal voor te zorgen dat mensen met een beperking beter kunnen participeren in de maatschappij (inclusie). Deze training is geaccrediteerd bij diverse instituten. Ervaringsdeskundige inzet, ervaringsoefeningen en naslagwerken ondersteunen de theoretische kennis die overgedragen wordt tijdens de training.

Resultaten

  • Concrete herkenningspunten;
  • Inzicht in denkwijze en begrip;
  • Concrete handvatten voor de omgang;
  • Omslag in denken van beperkingen naar mogelijkheden.

 

Belevingscircuit 

In de workshop staat het LVB-belevingscircuit centraal: u ervaart zelf hoe mensen met een licht verstandelijke beperking het leven van alledag ervaren. Deze inzichten worden vervolgens vertaald naar de werkpraktijk van de deelnemers: wat betekent dit bijvoorbeeld voor uw manier van communiceren en de werkprocessen?