Deze cursus is speciaal ontwikkelt voor volwassenen die met jongeren werken, gebaseerd op de cursus MHFA.

Psychische problemen treden meestal voor het eerst op in de adolescentie of bij jongvolwassenen. De helft van alle mensen die ooit een psychische aandoening hebben, ervaart de eerste periode daarvan voor zijn 25e jaar.

Wanneer psychische problemen al zo vroeg tot uiting komen, is de kans groter dat dit een groot deel van het leven van een persoon zal bepalen. Naast de invloed op gezondheid, wordt ook de opleiding, het vinden van een baan, de woonomstandigheden en het vinden van een partner of het aangaan van sociale relaties bepaald. Adolescenten en jongvolwassenen zoeken vaak geen hulp. De kennis en houding van volwassenen in de omgeving van een adolescent bepalen of er wel of geen hulp wordt gezocht en hoe snel.

WAAROM ZOU IK DE CURSUS VOLGEN?
Na het volgen van de cursus:
• begrijp je meer over de factoren die een grote impact hebben op psychische gezondheid bij jongeren;
• heb je vaardigheden geleerd die je in het dagelijkse leven kunt gebruiken zoals het herkennen van signalen en symptomen van psychische problemen bij jongeren;
• weet je dat je jongeren naar de juiste hulp kunt verwijzen;
• weet je wat je moet doen als een jongere in een crisis verkeert.

Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat het volgen van de cursus:
• meer bewustzijn creëert rond psychische gezondheid;
• het stigma rond psychische aandoeningen vermindert;
• de kennis over psychische aandoeningen vergroot en het beter omgaan met psychische problemen bevordert;
• mensen stimuleert om het gesprek met iemand aan te gaan die mogelijk psychische problemen heeft;
• vroege interventie bevordert waardoor herstel mogelijk wordt.