Als iemand zich in zijn vinger snijdt of zichzelf verbrandt, dan pak je thuis de EHBO-koffer. Maar wat doe je als een collega, een vriend, een client, de buurman of je leerling een paniekaanval krijgt, zijn bed niet meer uitkomt of steeds somberder wordt?

In de cursus MHFA krijgt u informatie over psychische problemen en er is veel aandacht voor het aanleren van gespreksvaardigheden. Ook leert u hoe te handelen wanneer iemand in een crisis verkeert. 

u leert

 • eerste hulp te verlenen bij psychische problemen
 • over veelvoorkomende psychische problemen en aandoeningen
 • hoe u in een crisissituatie moet handelen
 • hoe u de juiste hulpdiensten moet alarmeren
 • welke eigen persoonlijke communicatieve vaardigheden u heeft
 • en hoe u deze effectief inzet in de communicatie met personen met psychische problemen

 

Wat kunt u verwachten van de training:

De training heeft verschillende onderdelen;

 • De training geeft basiskennis over verschillende psychiatrische problematiek (zoals depressie, suïcide, psychoses, angststoornissen, verslavingen) 
 • Deelnemers die in hun werk al heel veel met deze doelgroepen werken en al veel over de problematiek weten, leren op dit gebied mogelijk wat minder nieuws bij in de training. Uiteraard zijn andere onderdelen van de training voor hen wel relevant.
 • De training heeft een aantal belevingsoefeningen waardoor je zelf ervaart hoe het is om psychiatrische problematiek te hebben; dit vergroot het begrip, maakt dat je beter kunt handelen en communiceren én het zorgt voor destigmatisering.
 • De training vergroot de handelingsvaardigheden in veel verschillende situaties. Echter, we merken dat veel mensen de term verward gedrag associëren met de extreme voorbeelden die regelmatig in de media voorbijkomen, vaak met veel openlijke agressie en bedreiging. De training is gericht op het herkennen van signalen en het voorkomen van deze crisissituaties.

  Wat de training echter niet leert, is het optreden in crisissituaties met veel openlijke agressie en bedreiging. Hiervoor zijn agressietrainingen geschikter (en deze training is geen agressietraining). Wel geeft de training aan wat je in die situaties wel moet doen en wat je niet moet doen; waar moet je hulp zoeken, wie moet je bellen in deze noodsituaties.

 • In de training worden communicatievaardigheden aangeleerd en geoefend waardoor je beter gaat communiceren met mensen om je heen (en dus ook met mensen met psychiatrische problematiek)

 

 • Over de training Mental Health First Aid: de training bestaat uit 4 dagdelen en is een van de weinige trainingen op dit gebied die wetenschappelijk is onderbouwd. Je ontvangt na de afronding van de training een erkend certificaat van Mental Health First Aid Nederland en na 3 jaar wordt je uitgenodigd voor een opfriscursus. De training wordt ondersteund middels een E-learning module. Deelname aan de training levert accreditatiepunten op voor: V&VN, Registerplein: GGZ agogen en Sociaal werkers, SKJ.