Beleef Autisme

Mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) zijn verbaal vaak goed onderlegd, waardoor de beperking niet direct opvalt. Dit kan belemmerend zijn in uw werk. Bijvoorbeeld als het gaat om:

 • het maken, begrijpen en nakomen van afspraken;
 • voor u vanzelfsprekende communicatie en omgang die niet het gewenste effect hebben;
 • conflictsituaties als gevolg van onduidelijkheid en onbegrip;
 • uitval, verzuim en herhaaldelijk terugkerende situaties die hoge kosten met zich meebrengen.

De geaccrediteerde training Beleef autisme geeft een inkijk in hoe mensen met autisme de werkelijkheid beleven, wat ze voelen. Niet via complexe theorieën, maar vanuit de alledaagse praktijk. Door het deelnemers zelf te laten ervaren. De training combineert kennis met opdrachten uit het AutismeBelevingsCircuit en de inzet van een ervaringsdeskundige (autismebelevingscircuit+). Op deze manier vergroot de deelnemer zijn kennis over autisme vanuit verschillende inzichten. De training is geaccrediteerd bij diverse instituten.

Resultaten

 • Inzicht in de denkwijze van en begrip voor iemand met autisme.
 • Concrete handvatten voor de omgang met mensen met autisme in de voor u relevante context, wat leidt tot een effectievere en efficiëntere aanpak.
 • Vanuit de handvatten omslag in denken van beperkingen naar ook mogelijkheden van iemand met autisme.

 

Training ‘ASS: Hoe herken ik het en hoe ga ik er mee om?’

In deze geaccrediteerde training leren deelnemers aan de hand van veel voorkomende kenmerken hoe ze iemand met autisme kunnen herkennen. Welk gedrag kan duiden op ASS? Er worden vervolgens concrete handvatten gegeven hoe om te gaan met deze mensen in een voor de deelnemer relevante context. Er is veel ruimte voor maatwerk en de trainer zorgt ervoor dat de casuïstiek optimaal aansluit op de praktijk van de deelnemers. De handvatten geven aanleiding om ervaringen uit te wisselen en af te stemmen over een aangepaste aanpak. Deelnemers voeden elkaar met nieuwe ideeën. De training is geaccrediteerd bij diverse instituten.

Resultaten

 • Concrete herkenningspunten.
 • Inzicht in de denkwijze van en begrip.
 • Concrete handvatten voor de omgang in de voor u relevante context, wat leidt tot een effectievere en efficiëntere aanpak.
 • Vanuit de handvatten omslag in denken van beperkingen naar ook mogelijkheden van iemand met autisme.