Conform de richtlijnen van het RIVM worden weer trainingen verzorgd. 

Grip op Verwardheid

'Martin is nogal veranderd de laatste tijd. Hij gedraagt zich vreemd, lijkt somberder, ziet er onverzorgd uit en vermijdt steeds vaker het contact met andere mensen. Het valt je wel op, maar wat kun je doen? Kom jij in je werk of dagelijks leven wel eens mensen tegen die verward gedrag vertonen? En vind je het lastig om daar goed op te reageren? Meld je dan aan voor een training Grip op Verwardheid."

Grip op Verwardheid bestaat uit een divers aanbod van trainingen, gericht op verschillende thema's die oorzaken van verward gedrag kunnen zijn.  

Waarom Grip op Verwardheid?

Door het volgen van Grip op Verwardheid vergroot je je kennis en ontwikkel je vaardigheden om deze situaties optimaal tegemoet te treden. Daarmee help je mensen met een psychisch probleem of onbegrepen gedrag. Je voorkomt ook onduidelijkheid, chaos en crisis voor anderen in hun omgeving. Je kent je persoonlijke communicatieve vaardigheden en weet hoe deze te benutten. In de trainingen leer je vooral in een vroeg stadium signalen te herkennen en situaties rondom verward gedrag zoals we deze vaak in de media tegenkomen te voorkomen.

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende trainingen.

NB. op dit moment worden er veel  van onze trainingen door gemeenten ingezet. Hierbij bepalen gemeenten zelf welke trainingen ze wel en niet aanbieden. Het komt dus voor dat niet alle trainingen in je gemeente aangeboden worden.


Mental Health First Aid (MHFA):
In dit deel leer je psychische aandoeningen herkennen, je leert hoe je hiermee om moet gaan en wat je moet doen in een crisissituatie.  klik hier voor meer informatie

Voor volwassenen die met name veel met jongeren te maken hebben bieden wij daarnaast de cursus Youth Mental Health First Aid (YMHFA) aan, speicifiek gericht op situaties met jongeren. klik hier voor meer informatie over YMHFA


Niet zichtbare beperkingen en onbegrepen gedrag:
Hierbij wordt nader ingegaan op niet zichtbare beperkingen, zoals een licht verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en autisme. Je leert de beperkingen herkennen en hoe je hier mee om kunt gaan, zodat situaties niet meer hoeven te escaleren. Klik hier voor meer informatie

 

Psychopathologie voor Professionals

Deze korte cursus is er op gericht om medewerkers in de gemeentelijke teams de basiskennis te leren over psychiatrische stoornissen en hoe deze kennis in te zetten bij de (woon)begeleiding van cliënten. Klik hier voor meer informatie

 

Voor wie?

In de praktijk zien we dat betrokken inwoners, medewerkers toegang en loketmedewerkers van de gemeenten, woningbouwcorporaties, zorgprofessionals, politie, wijkagenten, team Handhaving/toezichthouders, sleutelfiguren bij sportverenigingen, jongerenwerkers, opbouwwerkers, kerken, schooldocenten, ondernemers (winkeliers, horeca) en vrijwilligers de trainingen volgen.

Aanmelden en informatie

Wilt u een training volgen? Hieronder vind u nadere informatie over in welke gemeenten welke trainingen plaatsvinden.

Wanneer u naar de pagina van uw gemeente gaat vindt u de trainingsdata en de mogelijkheid om u aan te melden voor de betreffende training van uw voorkeur.

Heeft u vragen? neem contact met ons op via www.impluz.nl of via telefoonnumer 0570-604900