Conform de richtlijnen van het RIVM worden weer trainingen verzorgd. 

Grip op Verwardheid

'Martin is nogal veranderd de laatste tijd. Hij gedraagt zich vreemd, lijkt somberder, ziet er onverzorgd uit en vermijdt steeds vaker het contact met andere mensen. Het valt je wel op, maar wat kun je doen? Kom jij in je werk of dagelijks leven wel eens mensen tegen die verward gedrag vertonen? En vind je het lastig om daar goed op te reageren? Meld je dan aan voor een training Grip op Verwardheid."

Grip op Verwardheid bestaat uit een divers aanbod van trainingen, gericht op verschillende thema's die oorzaken van verward gedrag kunnen zijn.  

Waarom Grip op Verwardheid?

Door het volgen van Grip op Verwardheid vergroot je je kennis en ontwikkel je vaardigheden om deze situaties optimaal tegemoet te treden. Daarmee help je mensen met een psychisch probleem of onbegrepen gedrag. Je voorkomt ook onduidelijkheid, chaos en crisis voor anderen in hun omgeving. Je kent je persoonlijke communicatieve vaardigheden en weet hoe deze te benutten. In de trainingen leer je vooral in een vroeg stadium signalen te herkennen en situaties rondom verward gedrag zoals we deze vaak in de media tegenkomen te voorkomen.

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende trainingen.

NB. op dit moment worden er veel  van onze trainingen door gemeenten ingezet. Hierbij bepalen gemeenten zelf welke trainingen ze wel en niet aanbieden. Het komt dus voor dat niet alle trainingen in je gemeente aangeboden worden.


Mental Health First Aid (MHFA):
In dit deel leer je psychische aandoeningen herkennen, je leert hoe je hiermee om moet gaan en wat je moet doen in een crisissituatie.  klik hier voor meer informatie

Voor volwassenen die met name veel met jongeren te maken hebben bieden wij daarnaast de cursus Youth Mental Health First Aid (YMHFA) aan, speicifiek gericht op situaties met jongeren. klik hier voor meer informatie over YMHFA


Niet zichtbare beperkingen en onbegrepen gedrag:
Hierbij wordt nader ingegaan op niet zichtbare beperkingen, zoals een licht verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en autisme. Je leert de beperkingen herkennen en hoe je hier mee om kunt gaan, zodat situaties niet meer hoeven te escaleren. Klik hier voor meer informatie.  Naast deze training bieden we ook diverse beleefcircuits en verdieping op de thema's (klik op de thema's voor meer informatie):  licht verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en autisme 

 

Psychopathologie voor Professionals

Deze korte cursus is er op gericht om medewerkers in de gemeentelijke teams de basiskennis te leren over psychiatrische stoornissen en hoe deze kennis in te zetten bij de (woon)begeleiding van cliënten. Klik hier voor meer informatie

 

Training profesional tot hulpkaart coach

Er zijn situaties waarin een mens soms niet meer helder kan denken, of anderen zijn/haar gedrag niet begrijpen. De Hulpkaart kan dan een uitkomst zijn. Een Hulpkaart is een persoonlijke kaart - ter grootte van een bankpasje. Gebruikers leggen op de Hulpkaart vast hoe anderen het beste met hen om kunnen gaan in situaties waarin ze zelf de regie dreigen kwijt te raken of kwijt zijn. De Hulpkaart biedt omstanders, hulpverleners, dienstverleners etc. concrete handelingsperspectieven. Kik hier voor meer informatie.